ADWOKAT ANNA SMUGOWSKA- Kocerka

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach. W 2010 r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Moja praca magisterska pt. „Przekazywanie skazanych między państwami na gruncie polskiego procesu karnego”, którą pisałam pod kierunkiem prof. Kazimierza Zgryzka, oceniona została bardzo dobrze i między innymi dzięki niej zostałam laureatem Nagrody im. prof. Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Ukończyłam aplikację ogólną przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W czasie jej trwania odbyłam praktyki w prokuraturze rejonowej i okręgowej oraz wydziałach cywilnych i karnych zarówno w sądzie rejonowym jak i okręgowym, a nadto w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczym, rodzinnym i ksiąg wieczystych. Odbyłam trzyletnią aplikację adwokacką, po zakończeniu której złożyłam egzamin adwokacki i zdobyłam uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

Przez siedem lat pracowałam na stanowisku asystenta sędziego w wydziale rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Praca ta polegała przede wszystkim na przygotowywaniu pisemnych projektów orzeczeń- wyroków i postanowień, oraz ich uzasadnień, zarówno w pierwszej instancji, jak i odwoławczej.

Prywatnie jestem żoną i dumną mamą dwóch synów. Uwielbiam spędzać czas z dziećmi na świeżym powietrzu, czytać powieści historyczne i piec ciasta.