Postępowanie w sprawach nieletnich

Są to postępowania wynikłe z problemów wychowawczych, skutkujących demoralizacją nieletniego i popełnianiem czynów zabronionych. Nasze bogate doświadczenie w tej materii pozwala na zaoferowanie obrony nieletnich, reprezentację stron postępowań (pokrzywdzonego, rodziców lub opakunków nieletniego). W toku postępowania wykonawczego sporządzamy wnioski o urlopowanie, zmianę środka wychowawczego bądź poprawczego.