Prawo budowlane

Prawo budowlane jest jedną z gałęzi prawa w której specjalizują się nasze Kancelarie.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązywania sporów budowlanych, roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, pomiędzy inwestorem a wykonawcą, pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą czy też spory gruntowe.  Zapewniamy profesjonale wsparcie naszym klientom (przedsiębiorcom, osobom fizycznym) na każdym etapie sporu:

  • weryfikujemy  możliwości przedsądowego załatwienia sporu
  • analizujemy umowy o roboty budowlane pod kątem pełnego zabezpieczenia interesów naszych klientów
  • reprezentujemy naszych klientów jako uczestników procesu  budowlanego w postępowaniu administracyjnym przed: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym
  • pomagamy wyegzekwować należności wynikające z umowy o roboty budowlane

Dodatkowo:

  • reprezentujemy naszych klientów w sporach sąsiedzkich (np. immmisje, służebność drogi komiecznej)
  • występujemy w imieniu naszych klientów do zakładów energetycznych z roszczeniem o zawarcie odpłatnej umowy służebności przesyłu