Prawo rodzinne: Opieka nad dzieckiem i alimenty

Do zakresu spraw z prawa rodzinnego którymi zajmują się kancelarie nalezą sprawy o: władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie), kontakty z dzieckiem, ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa, opieka nad dzieckiem), koszty utrzymania matki w czasie ciąży, alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, egzekucja- również wobec rodziców przebywających za granicą,  wygaśnięcie alimentów), wydanie paszportu dla dziecka, podział majątku wspólnego małżonków, adopcje, piecza zastępcza.

Z doświadczenie wiemy, iż kwestie które budzą najwięcej emocji to sprawa opieki nad dzieckiem i kwestia alimentów. Z każdym orzeczeniem sądu o rozwodzie, jeżeli strony posiadają małoletnich pod opieką, istotną kwestią pozostaje regulacja kto i w jaki sposób będzie wykonywał władzę rodzicielską. Istotne znaczenie w toku postępowania może mieć fakt, czy Państwa interesy będzie reprezentował doświadczony, w tym zakresie adwokat. Alimenty oraz ich wysokość będą bezpośrednio wpływać na standard życia osoby obciążonej nimi, przez wiele lat. W tym przypadku pomoc adwokata to nie tylko ochrona i pewność, to także inwestycja która na pewno się zwróci.

Jako byli wieloletni pracownicy Wydziału Rodzinnego w  Sądzie Okręgowym w Katowicach mamy  bardzo bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, władza rodzicielska).  Każdy adwokat, który zajmuje się sprawami rodzinnymi wie, że są to w większości przypadków kwestie  delikatne, wymagające daleko posuniętej dyskrecji oraz sprawnego i nieraz bezwzględnego egzekwowania swoich praw.

Zapraszamy do naszych kancelarii, jako specjaliści, szczegółowo wyjaśnimy każdą kwestię, która dotyczy szeroko rozumianej problematyki jaką jest prawo rodzinne. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok 209, 210.