Rozwody kościelne

Rozwody kościelne, unieważnienie małżeństwa, separacje - Adwokat KatowiceUnieważnienie sakramentu małżeństwa (tzw. rozwód kościelny) odbywa się przed trybunałem kościelnym- w sądzie biskupim. W toku procesu ustalane jest, czy związek został ważnie zawarty, zgodnie z przepisami kodeksu prawa kanonicznego. Sakramentalny związek małżeński można tylko unieważnić. W kościele katolickim nie istnieje instytucja rozwodu. Trybunał kościelny przeprowadza szczegółowe postępowanie dowodowe, w tym z przesłuchania małżonków i śwadków, przeprowadza dowody z opinii biegłych i dokumetnów. Dowodami mogą i powinny być akta sprawy o rozwód, toczącej się przed sądem powszechnym. Z tych względów warto prowadzić proces o rozwód z myślą o wykorzystaniu akt rozwodowych przed trybunałem kościelnym. Obecnie do uzyskania unieważnienia małżeństwa wystarczy tylko wyrok trybunału pierwszej instancji.

Udzielamy konsultacji w zakresie przesłanek unieważnienia związku sakramentalnego, sporządzenia skargi powodowej (pozwu), w razie potrzeby udzielamy konsultacji w toku procesu.