Skargi na przewlekłość postępowania

Aktualnie, z uwagi na dużą rotację w wymiarze sprawiedliwości i częste zmiany prawa, wiele istotnych procesów sądowych trwa dłużej niż powinno trwać. Sporządzamy skargi na przewlekłość postępowania. Przy uwzględnieniu skargi sąd, który zawinił, wypłaca odszkodowanie w kwocie od 2.000 zł do 20.000 zł na rzecz poszkodowanego na skutek przewlekłości postępowania.