Adwokat – Zasiedzenie

Zasiedzenie, Adwokat Katowice- Postępowanie o zasiedzenieZasiedzenie jest instytucją pierwotnego nabycia własności. Często jest to najskuteczniejszy i najtańszy sposób uregulowania własności w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych. Po szczegółowej analizie sytuacji klienta, doradzamy w jaki sposób uregulować stan prawny nieruchomości lub rzeczy ruchomej, zwracając szczególną uwagę na zminimalizowanie kosztów.

Zasiedzenie jest uregulowane w art. 172 k.c. który stanowi iż  posiadacz nieruchomości który nie jest jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Dobra wiara polega na uzasadnionym przekonaniu posiadacza nieruchomości, iż jego władzctwo nad nieruchomością jest zgodne z prawem. W przypadku braku występowaniu przesłanki dobrej wiary do skutecznego zasiedzenia nieruchomości potrzeba upływu 30 lat. 

Sprawy o stwierdzenie zasiedzenia należą do włąściwości sądów powszechnych, są prowadzone w postępowaniu nieprocesowym, wszczynanym na wniosek. Celem postępowania jest stwierdzenie – udowodnienie, poprzez wykazanie odpowiednich  okoliczności, iż wnioskodawca nabył prawo poprzez zasiedzenie. Bardzo ważne aby wnioskodawca korzytał z pomocy profesjonalisty, a najlepiej jeżeli postępowanie dowodowe poprowadzi adwokat. Zasiedzenie, rozumiane jako upływa czasu wymagany do nabycia własności nieruchomości, musi potwierdzic sąd w formie  postanowienia. Samo orzeczenie ma charakter deklaratoryjny, a więc potwierdzający fakt nabycia prawa po upływie odpowiedniego okresu czasu. Sądem włąściwym jest sąd rejonowy według miejsca położenia nieruchomości.

Zachęcamy do odwiedzenia naszych kancelarii. Tego typu postępowania prowadzimy nie tylko w przypadku nieruchomości położonych na terenie Katowice ale całej Aglomeracji Śląskiej. Szczegółowo objaśnimy jak skutecznie przeprowadzic postępowanie o zasiedzenie. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok 209, 210.