Dozór elektroniczny (SDE)

Dozór elektroniczny (SDE)

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) Co pewien czas media przypominają nam o tym, że polskie więzienia są przepełnione, a więźniowie  przebywają w nich w warunkach odbiegających od standardów europejskich, chociażby ze względu na brak możliwości zapewnienia osadzonym odpowiedniej przestrzeni, mimo że wielkość celi oraz powierzchnia, która winna przypadać na jednego więźnia zostały […]

Czytaj dalej