Kredyt hipoteczny po rozwodzie małżonków ma wpływ na wysokość alimentów.

Kredyt hipoteczny po rozwodzie małżonków ma wpływ na wysokość alimentów.

Takie wnioski płyną z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt I ACa 671/15), który rozpatrywał apelację Krystyny P. od wyroku rozwodowego. Sąd uznał iż małżonek, który po rozwodzie sam spłaca wspólnie zaciągnięty kredyt i utrzymuje dom będący nadal współwłasnością obojga małżonków, przyczynia się w ten sposób do utrzymania rodziny. Fakt ten wpływa na wysokość alimentów na rzecz dzieci. Tak więc,  ojciec spłacający wspólny z byłą żoną kredyt mieszkaniowy może płacić niższe alimenty. Równocześnie Sąd Apelacyjny przypomniał, że Sąd z urzędu bada potrzeby małoletnich dzieci stron i nie jest związany przy orzekaniu kwoty należnych alimentów roszczeniem rodzica sprawującego pieczę nad dziećmi.

Oceniając sytuację materialną ojca Sąd Apelacyjny stwierdził, że Krzysztof J. sam spłaca kredyt obciążający oboje małżonków, więc przyczynia się w ten sposób do utrzymania rodziny, gdyż kredyt był zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło:

www.rp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *