Renty, emerytury, ubezpieczenia.

Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań o:

 • ustalenie bądź wygaśniecie prawa do ubezpieczenia,
 • zwrot nienależnie pobranych składek,
 • renty rodzinne- dla wdów,
 • uczących się,
 • niepełnosprawnych dzieci,
 • prawa do renty, emerytury, w tym specjalnej,
 • ustalenie wypadków przy pracy i roszczenia z tym związane,
 • choroby zawodowe, renty rodzinne,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • ustalenie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • reprezentacja organizacji związkowych w sporach z pracodawcami.